ถ้าสัตว์เลี้ยงเอาหัวชนฝาผนัง คือสัญญาณความผิดปกติบางอย่าง และพวกมันกำลังขอความช่วยเหลือ

การเอาหัวดันกำแพง คือ การแสดงถึงการย้ำคิดย้ำทำของสุนัขที่เอาหัวดันกำแพงหรือวัตถุอื่น ๆ โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน เป็นสภาวะหรืออาการที่อาจสื่อถึงความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท ที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ รวมถึง ความผิดปกติที่สมองโดยเฉพาะที่สมองส่วนหน้า (prosencephalon disease) คือส่วนที่สมองได้รับสารพิษบางอย่าง ภาวะนี้ส่งผลกระทบแก่สุนัขทุกสายพันธุ์และทุกช่วงอายุ

อาการเอาหัวดันกำแพงเป็นแค่หนึ่งในอาการของความผิดปกติที่สมองโดยเฉพาะที่สมองส่วนหน้าและส่วนธาลามัส อาการอื่น ๆ ที่ควบคู่ไปกับอาการนี้นั้นรวมไปถึง การเดินย่ำอยู่กับที่และวนไปมา มีปัญหาในการเรียนรู้ สูญเสียประสาทรับความรู้สึก และมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น

ปัญหาต่างๆเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การบาดเจ็บได้ เช่น อาการช้ำจากการเดินไปมา หรือ บาดแผลที่หน้าหรือหัวจากการเอาหัวดันกำแพงเป็นเวลานานๆ

กระบวนการวินิจฉัยเริ่มต้นในอาการดันกำแพง คือการตรวจดูจอประสาทตาที่ส่วนของเรตินาและโครงสร้างส่วนหลังของลูกตาว่ามีการอักเสบหรือไม่ และยังสามารถเผยถึงความผิดปกติในสมอง การทดสอบอย่างอื่นก็เช่น การใช้เครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อหาถึงความดันที่สูงขึ้น และการทำ CT หรือ MRI สแกนในสมอง

สัตวแพทย์จะทำการสั่งให้มีการตรวจปัสสาวะ เพื่อดูความผิดปกติในระบบเผาผลาญของร่างกาย และการทดสอบหาสารตะกั่วในเลือด  เพื่อหาสารพิษที่อยู่ในเลือด

การรักษานั้นขึ้นอยู่กับอาการที่ปรากฏและการวินิจฉัยจากที่แพทย์ระบุ ถ้ามีสัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการที่ร้ายแรงอาจจะต้องมีการนำสุนัขเข้าโรงพยาบาลเพื่อได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เหตุที่ก่อให้เกิดต่างกัน การรักษาก็จะย่อมแตกต่างกันไป ไม่ควรให้ยาหรือการรักษาอื่นใดจนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยจากสัตวแพทย์แล้วเท่านั้น

โรคบางชนิดอาจต้องการวิธีที่แตกต่างกันไปในการดูแลหลังได้รับการรักษา อย่างไรก็ตามการตรวจสมองเพื่อคอยสังเกตความคืบหน้าของอาการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ทางออกที่ดีที่สุดคือควรพาสุนัขของคุณไปให้สัตวแพทย์ทำการตรวจดูว่าเป็นอะไรกันแน่ และนอกจากโรคทางร่างกายแล้ว การเอาหัวพิงกำแพงก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการป่วยทางใจด้วยเหมือนกัน

ที่มา : honestdocs